28, ఏప్రిల్ 2009, మంగళవారం

ceruvu gaTTu
kommalodilina allibilli uusulu
tanani cErElOpu olikina vayyaaraalu,

callani cempamiida, uurinci uurinci
tummeda, caTukkuna muddeDutundi
dorlina siggu dontaralu..

marri cEtula kitakitalaku alalu alaluga
rEgina pulakintalu..

endari prEma gelucukundO
ningi kappukuni ninDugaa.. nilicindi..

nannu cuustuu.. karugutunna
naa kaalaannii kalupukunTuu..

27, ఏప్రిల్ 2009, సోమవారం

nirdvandatvamaa ?


gunDe tuuTlu poDici
meDalO suutraanni kaTTaanu

taaDu oDisi paTTi
eduru gaaliki eduriidamannaanu

nilavaDamkOsam,
tananu nilapaDam kOsam
baadhyatalanu tagilincaanu

dikkulu cuustuu vilavilalaaDE
tanani cuustuu murustunnaanu..

manasu phaNamgaa peTTi minnakundi.

idi naa karkaSatvamaa?
tana nirdvandatvamaa ?
aa paTaanikE teliyaali.

25, ఏప్రిల్ 2009, శనివారం

toli jhaamu


ninna daacina rangula citraanni
raatri mellagaa aavishkaristOndi

mabbula maggaanni duuraana ..
miNuguru danDu tarumutOndi

pakshi gumpulu aakaaSamlO
aksharaabhyaasam cEsukunTunnaayi

pogamancu teralu tiisi udayam
ceruvulO rangu mukhanni cuusukunTondi

jODeddulu ganTala SabdamtO
vaaTi aDugulu kaluputunnaayi

komma sandullOnunci kiraNaalu
gaDDimiida paccarangu pulumutunnaayi

24, ఏప్రిల్ 2009, శుక్రవారం

nii sahajanmi


kavalalam ..nijamE.. kalisi
ennO pancukOvaalani kalalu kannaanu
uuhatelisE sarikE duuramayyaavu.

niikOsam palavarincina Ekaantapu raatrulu
kalavamani cEsina abhyardhanalu..praardhanalu
naa maanaana nannodilESaavu..

sthitigatulu maari, naa nissattuva gelicinappuDu
nissahaayuDanai.. pilacina pilupulu
pratidhvanulai vekkirincaayi.

naatOnE unnaavanTaavaa .. saakshyamEdii ?

monna ammaa naannalani kaliSaavu
ninnaTiki ninna maa abbaayinii kaliSaavu
Em nEcEsina tappidamEmiTi ?

nii raaka.. niikadi ishTamlEdEmO
nE raavaDam.. adii kashTamE ?
asalaantaryamEmO ? ii eDabaaTendukO ?

vidhini nammina vaaDini
nii vidhaanaanni praSnincaanu..kshamincu
kaalam jaarutundigaa..
mana madhya duuramuu..karugutundi. !

eppaTikainaa mana kalayika tadhyamE !
kaanii tondaralO cuuDagalananna aaSatO.
nii sahajanmi !

22, ఏప్రిల్ 2009, బుధవారం

vilavilalaaDEm laabham ?


virigina bandham viluverigi
cempala giitalenni tuDicinaa
muDulu bigavavu.

pOyina paruvu baruverigi
pogilina cinta enta kurisina
baruvu tiiradu.

viiDina niddura sukhamerigi
nilacina tanuvulenta tuulinaa
tanivi tiiradu.

jaarina maaTala padunerigi
tegina taavula nentakuTTinaa
gaayamaaradu.

andani kOrkela tiiperigi
entO kaalam praakulaaDinaa
anta magupaDadu.

antaa viiDina aavala
vilavilalaaDEm laabham ?21, ఏప్రిల్ 2009, మంగళవారం

maLLii munivELLE adi gatamani tOsEstunnaayi !!

aabagaa anubhavaalni.. anubhuutulanii,
aatmiiyatalnii aTaka dinci
tuDici oLLO peTTukunnaanu.

ardhincinaa aanaaDu aagani
ghaTanalu ippuDu
tirigi jiivam pOsukuni
naa munivELLa miida
ceppinaTTu aaDutunnaayi.

kaLLu taDimina prati
jnaapakam, mungiTlO
marO saari jiivampOsukunTOndi
naa prastutamavutOndi

appuDu naccani anubhavamainaa
ippuDu apuruupamE, hRdyamE ..

paata penkuTilluu diguDu bhaavii
rangu kODi pillalu.. bongaraalu.
gEdemiida svaariiluu.. puTTinarOjuu
virigina pannuu, taDi cekkiLLuu.
pratidaani venakaa O pedda kadha.

madhyalO..
naanna ammala cekkiLLa miida
munivELLu naDicinappuDu
endukO pedimalu adiraayi..
gunDelO okkasaarigaa
Suunyamaavurincindi..

reppalasinaTTunnaayi
oLLO gatam taDustOndi..

ika cuuDalEnu..
vELLu kadalanannaayi..
gatam aTakekkutuu.. jaarcina jnaapakam
rEpina alalu inkaa..
reppa tiiraanni tagulutuunE unnaayi..

maLLii munivELLE adi gatamani tOsEstunnaayi !!

20, ఏప్రిల్ 2009, సోమవారం

taneLLipOyindi..

taneLLipOyindi..

ainaa aa raatri... avE uusulni
ciikaTi podallO ekkaDinuncO
ceputuunE undi..

aa daarullO nippu rENuvulni
miNuku miNuku manTuu
rEputuunE undi..

kaasEpu alaa..
nEnu.. raatri.. calla gaali ..

asankalpitamgaa ..
paccika miida vellikilaa.. O kannu muusi
boTanavrElitO candruDini nokkutuu..
pakkanunna gaDDi parakalu
truncutuu.. tinTuu..
kaaLLanu aa yETi niiLLallO aaDistuu..

annii tiisuku veLLipOyindi..
nannu kuuDaa..

kaalamuu aagipOyindi..
sagam paraka nOTlOnE migilipOyindi.
niSSabdam aavarincindi..

17, ఏప్రిల్ 2009, శుక్రవారం

punaraavRtamekkaDinincO
andaalni aanandaalni pOgucEsukostundi
badulugaa..
kaalaanni tanatO tiisukeLLipOtundi..
gatitapputaanu

ekkaDinincO
ennO uusulu raagaalu navvulu testundi
badulugaa..
bhaasha tanalO imuDcukunTundi
muugavOtaanu

ekkaDinincO
hoyalu, virulu aaSvaasanalu guTTalupOstundi
badulugaa..
cEtana tanatO veLLipOtundi..
niScEshTuDanavutaanu

ekkaDinincO
karaku mulukulu mRduvugaacEsi testundi
badulugaa..
manasunu tanatO tiisukeLutundi
cittaruvavutaanu..

tanu saagutuunE unTundi..
nannu cuustuunE unTundi..
andaalu cimmutuunE unTundi..
kaburlu ceputuunE unTundi..
tana gamyaanni cErutuunE unTundi..

gati tappi, muugabOyi, niSchEshTuDanai
cittaruvulaa.. nEnunDipOtaanu.

nEnuu... naa Ekaantamuu
okariki okarai.. marikoncemsEpu..
aa citramlO bhaagamavutaamu
prakRti kannu muustundi..
ciikaTi aavaristundi...

aa selayETi gaTTuna
kavita punaraavRtamavutundi...

16, ఏప్రిల్ 2009, గురువారం

ardhaangivayyEdaanivi.


nannu nannugaa cuustaavu cuupistaavu ...
nuvvu nEnai pOtaavu

niitO enni pancukunnaanu
du:khaallO uuraTiccaavu..
Sukhaalu reTTimpu cESaavu..
eduru paDagaanE
nii kaLLaninDaa nannE nimpukunTaavu.

niikenta duuramainaa..
ninu cuuDaka pOyinaa..
naakOsam alaanE..
aabagaa eduru cuustuu..nilcunTaavu
niigunDe pagilinaa.. niSchalamgaa..
nannu nii gunDellOnE daacukunTaavu

eddEvaa ceyyakunDaa..
naalO enni tappulu cuupi diddukOmannaavu..
nannu merugu cEyaalanna tapana niidi
adi okaTE tapassu niiku
maLLii maLLii ceppaDaanikainaa venukaaDavu
EmanukunTaanO anii cuuDavu.
endukii anuraagam ? EmiTii anubandham ?
inta aapyaayataa ? endukuu ?

kaala gatilO nEnu koTTukupOyinaa
tirigoccinaa.. raakapOyinaa..
nii dari cErinaa.. cEraka pOyinaa..
alaa naakOsam eduru custuu..

enduku ?
niikanTuu E aaSalunDavaa ?
nii bratuku niiku lEdaa ?
naatOnE enduku penavEsukunnaavu ?

ilaa nirjiivamgaa.. niScalamgaa..
nirmalamgaa.. naakOsam..
nEnu niikEmi cESaanani ?
elaa ? enduku ?..

naa gunDe karigipOtOndi..
manasu aTTuDikipOtOndi..
niikEmainaa cEyaali ? Emiceyyanuu ?

niikEmi ceyyagalanu ?
addamayipOyaavu ... ammaayivaitE
ardhaangivayyEdaanivi.

15, ఏప్రిల్ 2009, బుధవారం

kala(la )ta nidra..cikkaTi ciikaTi raatri
praSaantatanu aaSinci nidrakupakramincina kolanu
aa pakkanE pedda marri ceTTu
daanini aaSrayincina ennO pakshulu

avi eppaTinunci vEci unnaayO
aa taruNam kOsam.. enni uusulO.. enni gusagusalO..
gunDe lOtullOnunci guccabaDina
bandhaalu tegi jaarina mutyaallA.. saagutunnaayi

aa uusulaapamannaTTu sunnitamgaa..
aa kolanu.. marriceTTunu alala cEtulatO taDutundi..
mullulaa daani manasu guccEvi konnaitE
tana nocculani puvvulaa taDimi
daaniki naccEvi marikonni... ainaa..

alasina kolanu aapamanTundi..
tanaku Saanti avasaramanTundi..
ainaa.. avi saagutuunEunnaayi ...

ardha nidraku antameppuDu ?

ardharaatri aaTa mugisi, aagananna chicchi tOnO,
aaTapaina dhyaasa tOnO, amma lEni benga tOnO,
aakalanna bojja tOnO, buucigaaDi bhayam tOnO,
tunigi pOye cinnanaaDu amma pakka ardha nidra.

ardharaatri caduvu mugisi, paala banDi jOru tOnO,
niiLLapampu guraka tOnO, pariikshalanna bhayam tOnO,
amma puuja ganTa tOnO, pEporODi kEka tOnO,
tElipOye nijam jeppa, brahmacaari ardha nidra

ardharaatri taguvu mugisi, alaaram mOtatOnO
canTi vaaDi kEka tOnO, daggutunna atta tOnO,
kasurutunna aali tOnO, aafiisu phOnu tOnO,
virigi pOvu sariga cuuDa, samsaari magata nidra

ardharaatri daggi alisi, callagaali tummu tOnO,
gaalikeguru dummu tOnO, dOma gontu mOta tOnO,
panDaganna nepam tOnO, koDukugaari pilupu tOnO,
bhagnamagunu tEri cuuDa, aarubayaTa musali nidra

ardha nidraku antameppuDu ?
poorti nidra asalu raadaa ?
nidratOne sagam bratuku vyardhamavaDam nijamEnaa ?
iipraSnalaku visukkunTuu ..
samaadhaana SOdhanalO sagam raatri cEyijaaripOgaa..

puurti nidra pratimanishini .. cErEdi okkasaarEnani.
adivaccina taravaata E melukuvaa tirigi raadani.. ardhamayi,
vaccina sagam nidraa entO haayiniccindi..sEda tiircindi
marO melukuva tElikagaa aahvaanincindi..

nannilaanE caavanii..


kanniirolakaniiyakani ceppaku
nEnenduku ilaa vunnaanO niiku
teliyadanii ceppaku..
ii kOtaki kaaraNam niikerukalEdanii ceppaku ..

ninDina kaLLu, taDi cekkiLLu
gadgadamayina svaramuu
ii taDiaarina gontukanuu viDici
dairyamgaa bratakamanii ceppaku ..

ii gunDe lOtullOni vishaadaanni
Emarci bratuku naDapaalanna kOrika
naaku E kOSaanaa lEdu.. adi endukO
niiku ardhamavvaalanii lEdu.
ceppaalsina avasaramuu lEdu..

endukO.. nishkaaraNamgaa.. ii rOju
naa kaLLu olukutunnaayi..
pedavulu vaNukutunnaayi..
gaTTi nirNayaalu korukuDu paDakEmO
ainaa niikenduku ceputunnaanuu ?...vadilEyi..

naa bratukelaa maaripOyindi
nEnelaa unDEvaaDinO kuuDa marcipOyaanu..
Emii eraganaTlu, Emii jaraganaTlu
tala tippukuni veLLipOyaavu..
antakannaa aaSincinadEmii lEdulE.

nEnu aa paata naalaa maara kOraTlEdu
eppaTikii.. konni gaayaalu paccigaa unTEnE..
Siksha kaThinamgaa unTEnE gaanii. ii kasi tiirETTugaa lEdu
anubhuuti andamgaa unnaTTundi
adi puurtigaa nannu vaSamcEsukunnaTTundi.

nEnEmi ceyyanuu.. anTaavaa...
ayyO aagi marii vinnaavaa ?..
kshamincu.. idi naa svagatam..
nii bratuku niidi.

ilaanE naa aaSa kaashTaala
negaDulO cali kaagutuu..
aSRdhaaralatO naa gaayaalu
tanivi tiiraa kaDugutuu..
naa bratuku batakanii
nannilaanE caavanii..

13, ఏప్రిల్ 2009, సోమవారం

muusa bratukulu


dikku dimmela madhya
jeTTu vimaanaalu kaTTina
tellaani velugu tantRla miida
rangu ciiralu aarEsina caakirEvulaagaa
kanabaDutunnadaa aakaaSam ...

rEvulO enni ciiralu veliSaayO
kaari kindunna kolanuu rangula mayamayyindi

prakRti pagalantaa SramapaDi aarEsina
rangulni, O donga, ceTTupuTTalu , aakaaSamtO sahaa,
kaajEsi aTuvaipu kuppalu pOstunnaaDu ..

vuuri janam viidhi deepaala kaantilO,
camuru laantarla velugulO,
pOyina rangulni vedukkunTunnaaru..

nirasanagaa ceTlapaina guvvapiTTalannii
kalisikaTTugaa ninaadaalu cEstunnaayi..

ivEvi paTTanaTTu rangu ciirala muuTagaaDu
paDamaTi konDala vEnakki jaarukunnaaDu.

telisina donga anO, rEpostaaDulE anO
andaruu paTTanaTTE.. musugulu tannEnduku
siddhamavutunnaaru.. muusa bratukullO odigipOtunnaaru

9, ఏప్రిల్ 2009, గురువారం

aavishkaraNa


paTTe mancamu miida tuurpugaa talapeTTi
kaali maTTela varaku tanuvanta daacEstu
kaTika ciikaTi gappi kunuku tiisE paDati ...

savvaDE lEkunDa sarasaalu aaDanga
callagaa dariki jEri virahamandina priyuDu
mellagaa aajhaamu tera laagutunnaaDu ...

cimma ciikaTi aDavi..madhya naDiceDi daari..
baaTa civarana erupu gagana talamu ..

aa krinda merisETi konDa cariyala naDuma
ninDugaa muddoccE bhaanu mandaaram..

tama sakhuDi raakatO, aananda muppongi
vikasinci navvETi renDu padmaalu..

padmaala puu taavi caaladanukundEmO
tanavantu gandhaalu virajallu sampenga ..

pagaDaala tama kaanti daSadiSalakuu jimmi
pagaTi velugulu mingi mutyaalu gaa maarci
palakarimpuga cuuce aalucippala navvu.

aananda dundubhulu praagdiSalO mrOganga
aa taaLaanikanuvugaa tapana tiirElaaga
tanavantu gaannaanni tODu kalipina Sankhu..

inta sundara taruNamuurikE jaarEnaa ?
konta taDavainaa daanni kaTTEyavadduu.. ?
aamangaLaavakaaSaanni muDulEsi bandhinci
gunDelOtullO daacETi bangaaru kalaSaalu..

suraganga uppongi Sivuni Siramuna cEri
suDulenno tirigEsi visiginaTTundi ...
bhuvi paiki jaaranga balamaina talamEdo
tegavediki aa sthalamu encinaTTundi..
tanadhaaranOpanga haruni jaDalOtunubOlu
kuupaanni aa madhya tavvi naTTundi..

iijagati meccanga surapatE noccanga
vaaDi Enugu vaaDi dantaalu maayamai
vaDivaDiga parugetti iTudaagenendukO ?

erra kaluvala miida andaala ii raaSi
enni taavula janenO entagaa alasenO ...

tanuvu marici..
vibhuni korakai tapiyincu Rshi laaga ..
tapanalerugaka..
amma oDilOna Sayanincu paapa laaga..
nidra oDilO taanu odigi unTE..

aaSagaa aTucEri aame vibhuDu nEDu
andaanni aasaantam aavishkarincaaDu..
mamatatO aaviDni OlalaaDincaaDu..
kavitalO tanuvanta puulu kuripincaaDu..

7, ఏప్రిల్ 2009, మంగళవారం

raatri bhayam


ninna paDamaTi vETagaaDu callina
kalala ginjala kOsam vaalina raatri
jnaapakaala valalO cikki, bedirina kaLLatO
ciikaTlO vaNukutuu vilavilalaaDutundi.

tuurpu konDamiida atanostunna alikiDi
veluturai aakaaSaanni O pakka aavaristunTE...
pellubikini bratuku bhayam, tana kaLLanunDi
sindhuuramai tuurpu ningini alumukunTundi

daani niTTuurpula vEDi Svaasalu tagili
iLLamundu kaLLaapulu aarutunnaayi
aatRta adhikamayi nuduTi binduvulu
daani aaSalaa jaari paccagaDDi miida jErukunnayi

antavaraku tanaki uuraTa kalgistuu, snEhangaa uugi
uusulaaDina kaluvaa.. muuti muDicindi.
talavanci diinamga SOkaanni guppinci, poddu
tirigEsariki mukhamu tippe marikonni puulu.

vETagaaDaTugaa raakunDa pODu ..
ciikaTi raatrinatanu mingakaa pODu..idi
kummari cakramlaa..saagutuunE unTundi.
punaraavRtamavutuunEunTundi ....aa vaanaku ardham undi.


naa "vaana " kavitaku caalaa mandi spandincaaru.. dhanyavaadaalu.
aa kavitalOni maaTalu, prakRti andaanni naa bhaavukata jODinci
raasinaTlugaa miirandaruu daanni aasvaadincaaru.. abhinandincaaru
dhanyavaadaalu. kaanii...

miiru gamanincaarO lEdO.. aa kavita lEbuLLalO okaTi, tatvam.
aa kONamlOnunci ii kavitanu evaruu aasvaadincalEdani naa abhipraayam
endukanTE vaccina vyaakyalalO adi lEdu kaabaTTi. adikuuDaa telistE (kavitalOni
maadhuryam.. inkaa aanandimpajEstundanipinci)
ii vivaraNa istunnaanu...

pradhaanamgaa.. ii kavita.. caalaa pOlikalatO ninDi undi.. idE kavitalOni konni
padaalanu maarci raastunnaanu.. cuuDanDi... avE padaalu enduku vaaDaanu ?
vaaTi tatvam EmiTi ? vaaTi naijamEmiTi ? anna vi miikE vadilEstunnaanu.

avadharincanDi..


నీటి దారాలతో
నల్ల గాలిపటాలు ఎగరేస్తూ
ఉత్సాహం పరవళ్ళుతొక్కుతుండగా
ఆనందపు గంధాన్ని జగమంతా నింపుతుంది...నేల

kanniiTi daaralatO,
vEdana gaali paTaalu egarEstuu ....... (avi gaali paTaalendukayyaayi ?)
baadha cekkiLLapai paravaLLutokkutunDagaa
vEDi niSchvaasalu jagamantaa nimputundi.. manasu

నేల ఒడిలో చేరి,
తమకంలో, తావి మరిచి,
పువ్వుల్లా విచ్చు కుంటూ, నీటి కిరీటాలిచ్చి
తన చేతిలో తరించి పోతున్నాయి..మెల్లగా ..చినుకులు

naa oDilO paDi (oDi anTE ?)
mattugaa.. taavi lEni kanniiru (mari rangu ruculunnaayaa ?)
puvvullaa cindu tunnaayi, baruvu kiriiTaalu dincutunnaayi (puvvullaa enduku ? kiriiTaalEmiTi ? )
oDilO cEri inki pOtunnaayi.. mellaga.. kanniiLLu

జారే చినుకు తెరల
వెనక దోబూచులాడుతూ
నిలవలేక వాటినూపుతూ, చిన్న పిల్లల్లా..
తమెక్కడున్నాయో చాటుతున్నాయి.. చల్ల గాలులు.

jaarE kanniiTi dhaarallO
dObuuculaaDutuu.. baahyaruupam lEduganaka
niiTi aasaraatO vyakta mavutunnaayi.. (mari cinna pillallaa endukannaanu ?)
taamekkaDunnaayO caaTutunnaayi.. manO bhaavaalu.


ippaTikE miitalalu vEDekki unTaayi. ika viramistaanu..

6, ఏప్రిల్ 2009, సోమవారం

vaananiiTi daaraalatO
nalla gaalipaTaalu egarEstuu
utsaaham paravaLLutokkutunDagaa
aanandapu gandhaanni jagamantaa nimputundi...nEla

nEla oDilO cEri,
tamakamlO, taavi marici,
puvvullaa viccu kunTuu, niiTi kiriiTaalicci
tana cEtilO tarinci pOtunnaayi..mellagaa ..cinukulu

jaarE cinuku terala
venaka dObuuculaaDutuu
nilavalEka vaaTinuuputuu, cinna pillallaa..
tamekkaDunnaayO caaTutunnaayi.. calla gaalulu.

3, ఏప్రిల్ 2009, శుక్రవారం

ennaaLLa koccaavE naa kaLLa niiruu... !!


Ekaaki naa bratuku eduru cuusE tODu
ennaaLLa koccaavE naa kaLLa niiruu... !!

taDikaLLalO nuvvu taanDavistunnaavu
tapana telisii nuvvu taLuku manTaavaa.. ?

aaSaluDigina manasu aTTuDiki pOtunTe
ragulu jvaalalu cuusi jaaru kunTaavaa .. ? ... Ekaaki

cinta samayaallOna cekkiLLu taDipEsi
centa nilavaka nuvvu cEjaari pOtaavaa .. ?

niidaanni nEnanTu naalOnE daagunDi
eda kOru samayaana egireLLi pOtaavaa .. ? ... Ekaaki

enDipOtuu manasu biiTalai pOtunTe
edurucuupullOna aDDamai nilicEvaa .. ?

rekkalirigina manasu rEgaDai pOyaaka
cekkiLLa talamupai cindulni vEstaavaa .. ? ... Ekaaki

ennaaLLa koccaavE naa kaLLa niiruu...
kaasEpu naatOTi uusaaDi pOvuu..?
naa baadha kaastanna kariginci pOvuu..? Ekaaki

2, ఏప్రిల్ 2009, గురువారం

nuvvanTE naaku asahyam !!


nuvvu veccagaa naa cekkiLLu
nimiri nappuDu, pedavula miida
taDi muddulu guppinci napuDu..aapyaayamgaa
akkuna cErcina neccelini gurtu cESaavu !
ainaa nuvvanTE naaku asahyam !!

naa baadhallO pilavakunDaanE
pratyakshamayi, gontu lOtullO raagaalu
rEpi, upaSamanamicci manasu tElikacEsinappuDu
amma anuraaga laalananu gurtu cESaavu
ainaa nuvvanTE naaku asahyam !!

aanamdamlOnuu aakrOSamlOnuu..
ciikaTlO nanu kougilitinci niilOkalipEsi
velugulO naa tODunTuu.. EkaantamlOnuu
naatOnE unTuu.. naa niiDanu gurtu cESaavu ..
ainaa nuvvanTE naaku asahyam !!

gunDelu pagili, manasu virigipOyi
nOru taDaarina taruNamlOnuu.. naa muuga
baadhaku bhaashyam ceputuu..
tapincE naaku pratyakshamavutaavu
aa paramaatmanu gurtu cEstaavu..
ainaa nuvvanTE naaku asahyam !!

samudramanta viSaala hRdayam,
pasipaapalaa nirmalamayina sthiti,
pushpamanta sunnitamaina sparSa,
anuraaga muurtivi, andaala raasivi ..
ainaa nuvvanTE naaku asahyam !!

nuvvu naasontam. naadaanivi
nannerigina daanivi. naa manO naadaanivi
antarninaadaanivi, bhaavOnmaadaanivi
naalOni puuDanagaadhaanivi
pushpincani ceTTuvi,

naa kanTi boTTuvi !!
andukE nuvvanTE naaku asahyam !!